Bổn Mạng Xứ Đoàn

thanh-phanxico-xavie-nguyen-can

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Bình Lợi nhận Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần làm bổn mạng. Lễ bổn mạng mừng kính vào ngày 20/11 hằng năm.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, xin Chúa ban cho đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chúng con lòng can đảm khi đối diện với những cám dỗ. 

Đặc biệt, khi gặp khó khăn, vất vả cũng luôn vững tin vào tình yêu của Đức Kitô. Chính tình yêu ấy sẽ giúp mỗi người chiến thắng tất cả và dựng xây đức tin bằng lòng mến sắt son.

giao-ly-vien-binh-loi-1992

Giai Đoạn Sơ Khởi

8/1975 – Cha Vinh Sơn Trần Văn Hòa đáp lại lời mời gọi của Chúa đến làm Chánh Xứ Bình Lợicùng với sự cộng tác của quý thầy, quý sơ và các anh chị giáo lý viên đã ươm ầm đức tin cho các em thiếu nhi qua việc học giáo lý.

cha-hai-va-giao-ly-vien

Giai Đoạn Năm 1992

1992 – Cha Phêrô Phạm Hoàng Hai 
đến với xứ Bình Lợi với vai trò Chánh Xứ. Cha tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của quý thầy, quý sơ và các anh chị giáo lý viên hướng dẫn các em thiếu nhi theo học ở các lớp giáo lý. 

Giai Đoạn Năm 1995

1995 – Cha Vinh Sơn Ngô Minh Tân tiếp nối sứ vụ làm Chánh Xứ Bình Lợi.  Cha đã nhờ thầy Micae Nguyễn Hạnh trực tiếp giúp các em thiếu nhi. Cùng với sự cộng tác của quý thầy, quý sơ và các anh chị giáo lý viên.

quý sư huynh Lasan, quý sơ dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, dòng Mến Thánh Giá Huế Miền Xuân Lộc (nay là MTG Bà Rịa), thầy Micae Nguyễn Hạnh

03/08/2015

Cha Augustinô Maria Phan Anh Tuấn, CRM được Chúa sai đến tiếp nối sứ vụ Chánh Xứ Bình Lợi. Cha đã mở đường cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể phát triển tại giáo xứ đến ngày nay.

09/2015

Cha chánh xứ xin cha phụ tá Đaminh. M Nguyễn Phúc Lộc, CRM, phụ trách thiếu nhi. Với sự cộng tác của quý thầy, quý sơ.

06/09/2016

Cha Giuse Phạm Đức Tuấn – Tổng Tuyên Úy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam trao văn thư công nhận đoàn và ban quản trị đoàn Thiếu Nhi Giáo Xứ Bình Lợi cho cha Augustino Maria Phan Anh Tuấn.

06/09/2016

Cha Giuse Phạm Đức Tuấn- Tổng Tuyên Úy Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam trao văn thư công nhận đoàn và ban quản trị đoàn Thiếu nhi Giáo Xứ Bình Lợi cho cha Augustino. M Phan Anh Tuấn.

Giai đoạn 2016 - Nay

11/09/2016
Thánh lễ thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phanxico Xavie Nguyễn Cần.
2016 - 2017
Thầy Matthêu Maria Nguyễn Thanh Quang (CRM) làm trợ úy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
13/11/2017
Cha Henri Maria Đinh Văn Khánh đến phụ tá tại giáo xứ Bình Lợi. Cha Chánh xứ Augustinô Maria Phan Anh Tuấn trao Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Bình Lợi cho cha Henri Maria Đinh Văn Khánh làm Tuyên Úy Đoàn.
Previous
Next

11/09/2016

Thánh lễ thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần.
Tại thánh lễ, quý anh chị huynh trưởng đã được tuyên hứa trước sự chứng kiến của cha Tổng Tuyên Úy Đoàn TNTT Việt Nam, cha chánh xứ và cộng đoàn dân Chúa.

2016 - 2017

Thầy Matthêu Maria Nguyễn Thanh Quang (CRM) làm trợ úy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cuối năm học các em hân hoan trong niềm vui khi được tham gia trại hè “Chúa Giêsu Lớn Lên”.